Certfikaty

Firma RAFAKO Engineering wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania obejmujący system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dodatkowo posiada certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnictwie oraz Zakładową Kontrolę Produkcji.

 

Pobierz certyfikaty:

 

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania firma w pełni realizuje swoje cele miedzy innymi:

 • ciągłe doskonalenie jakości realizowanych usług i dostarczanych produktów swoim Klientom;
 • dbanie o środowisko naturalne podczas realizacji naszych inwestycji;
 • zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom.

 

Zaangażowanie Zarządu w realizację misji i strategii Spółki zadeklarowane zostało w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, jak również w Polityce Jakości, Środowiska i BHP.

 

Pobierz polityki:

 

 

Firma RAFAKO Engineering posiada również Laboratorium Badań Nieniszczących posiadające świadectwo uznania laboratorium nr LBU-013/19-16 w zakresie badań:

 • wizualnych
 • penetracyjnych
 • magnetyczno-proszkowych
 • ultradźwiękowych
 • radiologicznych
 • pomiaru zawartości ferrytu
 • pomiar twardości metali
 • badań szczelności
 • badań chemicznych metodą spektrometrii rentgenowskiej

Pobierz świadectwo uznania laboratorium

 

Firma RAFAKO Engineering posiada również uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego:

 • do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz zbiorników stałych ciśnieniowych.Pobierz uprawnienia
 • do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrącychPobierz uprawnienia
 • do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowychPobierz uprawnienia
 • do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych oraz zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.Pobierz uprawnienia