Laboratorium

Badania nieniszczące (badania radiograficzne, ultradźwiękowe, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, wizualne w tym video endoskopia, pomiary grubości ścianek, twardości, rozwarstwień blach, badania składu chemicznego, pomiar zawartości ferrytu)

Kwalifikowanie technologii spawania wg. PN-EN ISO 15614

Badanie złączy próbnych na egzamin spawaczy wg. PN-EN ISO 9606

Możliwość sprawowania nadzoru technicznego nad wykonywanymi przez klientów badaniami nieniszczącymi (certyfikaty osobiste 3 stopnia)

Opracowywanie procedur badawczych , planów badań , pWPS , WPS , WPQR i przygotowywanie interpretacji norm i przepisów

Doradztwo w zakresie wiedzy spawalniczej - EWE, IWE

Badanie przeprowadzamy wg wytycznych PN-EN ISO, ASME, DNV, AD 2000 MERKBLAT.  Laboratorium ściśle współpracuje z inspektorami UDT , TÜV oraz z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Laboratorium spełnia kryteria normy PN EN ISO/IEC 17025. System zarządzania obejmuje prace wykonywane w stałej siedzibie, a także w miejscach poza jego siedzibą. 

 

Posiadamy Świadectwo Uznania nadane przez Urząd Dozoru Technicznego stopnia II. Personel posiada certyfikaty 2 i 3 stopnia wg normy PN-EN ISO.

 

Sprzęt, który posiadamy:

  • defektoskopy gammagraficzne Gammamat SE
  • aparaty radiograficzne ICM CP200
  • defektoskopy ultradźwiękowe USM35 i USM36
  • defektoskopy magnetyczne MR
  • analizator składu chemicznego XMET 8000
  • ferrytomierz FISHER MP30
  • videoendoskop OLYMPUS