Układ w RAFAKO Engineering jest prawomocny.

Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji. Tym samym Spółka kończy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i wraca do swej normalnej działalności, zgodnie z założonąprzez Zarząd strategią odbudowy jej pozycji i wartości. W dniu 18.02. br. wierzyciele RAFAKO Engineering zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za zawarciem układu i kontynuowaniem działalności Spółki. Wynik głosowania potwierdził Nadzorca Układu, który stwierdził przyjęcie Układu, a Postanowieniem z dnia 3 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy postanowił zatwierdzić układ przyjęty przez Wierzycieli Spółki. Postanowienie jest już prawomocne.

– Wracamy do gry i rozpoczynamy realizację strategii, która zapewni odbudowę naszej pozycji a zarazem wzrost wartości Spółki- powiedział Marcin Jankowski, wiceprezes Zarządu RAFAKO Engineering sp. z o.o. – Od dziś możemy pozyskiwać nowe zlecenia w obszarach, w których w Polsce jest bardzo dużo do zrobienia. Przypomnę, że przejęliśmy pełne referencje wraz z zespołem po PBG oil & gas, a poprzez realizowane wspólnie z RAFAKO S.A. kontrakty w zakresie budownictwa energetycznego posiadamy unikalne na rynku polskim kompetencje oraz zespół ludzi z wieloletnim doświadczeniem. To wszystko pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, tym bardziej, że rynek na którym działa RAFAKO Engineering ma ogromny potencjał – dodał Marcin Jankowski.

RAFAKO Engineering chce być aktywnym graczem na rynku ropy i gazu ziemnego jak również serwisu urządzeń elektroenergetycznych i pozyskiwać nowe zlecenia w tych obszarach. Spółka realizowała wiele dużych projektów w segmencie ropy i gazu oraz budownictwa energetycznego. Ostatnio była odpowiedzialna za rozruch nowego bloku 910 MW w Jaworznie, a obecnie zajmuje się m.in. pracami serwisowymi na tym projekcie. Prace rozruchowe obiektów energetycznych i serwisowanie ich, w tym regeneracja katalizatorów, będą obok segmentu ropy i gazu, główną linią biznesową RAFAKO Engineering. W opinii Zarządu RAFAKO Engineering sp. z o.o., postępowanie układowe pozwoliło Spółce na nowo ułożyć relacje z biznesowymi partnerami i wypracować adekwatny do sytuacji rynkowej model biznesowy, co w efekcie umożliwi przygotowanie do pozyskania inwestora zewnętrznego.