Realizacje

Kompleksowy rozruch obiektów:

 • Nowa Elektrociepłownia w ZAK–Kędzierzyn-Koźle
 • Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów w Szczecinie
 • Udział w rozruchu Bloku 910 MW Jaworzno III

 

Uruchomienie Instalacji Odsiarczania Spalin w obiektach:

 • Nowa Elektrociepłownia w ZAK–Kędzierzyn Koźle
 • IP Kwidzyń.

 

Uruchomienie instalacji SCR w obiektach:

 • Bloki nr 2 , 3 Elektrownia w Ostrołęce
 • Bloki nr 4, 5, 8 Elektrownia Kozienice
 • Nowa Elektrociepłownia w ZAK–Kędzierzyn–Koźle
 • Bloki nr 2, 3, 4, 6, 7 Elektrownia Połaniec
 • Blok nr 10 Elektrownia Kozienice

 

Montaż instalacji pomocniczej do trawienia i dmuchania kotła:

 • Elektrownia Jaworzno

 

Obsługa gwarancyjna obiektów:

 • Nowa Elektrociepłownia w ZAK–Kędzierzyn–Koźle
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego LMG
 • Podziemny Magazyn Gazu Husów
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dzieduszyce
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Radoszyn

 

Wykonanie układów technologicznych na gazociągach DN 1000

 

Pomiary intensywne na gazociągach wysokiego ciśnienia:

 • GAZ-SYSTEM S. A. oddział w Tarnowie

Galeria