Wykonawstwo układów i instalacji technologicznych Oil & Gas

Eksploatacja czynnej ochrony katodowej rurociągów wysokiego ciśnienia o różnych średnicach

Izolowanie obiektów różnymi rodzajami taśm i rękawów

Pomiary średnich oporności izolacji obiektów punktowych i liniowych

Projektowanie instalacji ochrony katodowej

Analizy i oceny istniejących instalacji ochrony katodowej

Wykonawstwo instalacji ochrony czynnej: ochrona katodowa, ochrona anodowa

Sprawdzenia szczelności izolacji na obiektach przed ich zakopaniem