fabryka1

Oferta

 • Projektowanie
 • Wykonawstwo
 • Remonty i modernizacja
 • Prace budowlano – montażowe
 • Rozruchy
 • Eksploatacja

 • Kompleksowa obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna obiektów przemysłowych sektora gazu ziemnego i ropy naftowej,
 • Okresowe przeglądy eksploatacyjne maszyn, urządzeń oraz instalacji technologicznych,
 • Diagnostyka i monitoring stanu maszyn i urządzeń
 • Badania NDT
 • Ochrona antykorozyjna
 • Prace podwodne

 • Kompleksowe realizacje związane z remontami maszyn, urządzeń oraz instalacji technologicznych,
 • Modernizacje instalacji technologicznych realizowane w oparciu o wnioski z diagnostyki, monitoringu oraz eksploatacji
 • Kompleksowa dostawa maszyn, urządzeń oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
Lp. Przedmiot kontraktu Zamawiający Referencje Zdjęcia
1. Naprawa butli antypulsacyjnej na I stopniu ssania zestawu sprężarkowego A zabudowanego na Odazotowni Grodzisk. PBG oil&gas / PGNiG S.A
2. Remont separatora wstępnego na strefie przyodwiertowej Reńsko-1, wymiennika ciepła na strefie przyodwiertowej Kościan-9 oraz wężownicy regeneratora TEGu strefy przyodwiertowej Białcz-1, przynależnych do KGZ Kościan-Brońsko PBG oil&gas / PGNiG S.A
3. Naprawa kolumny regeneratora DEG-U Aleksandrówka PGNiG S.A.
4. Przeniesienie zaworów bezpieczeństwa I i II stopnia sprężania gazu zestawów sprężarkowych nr V i VI na terenie Tłoczni Gazu Żuchlów. PBG oil&gas / PGNiG S.A
5. Wykonanie czwórnika na linii oparów ze zbiornika siarki do dopalacza gazów kwaśnych dla KRNiGZ Dębno. PGNiG S.A.
6. Przegląd serwisowy palników ZECCO podgrzewaczy liniowych na strefach przyodwiertowych KRNiGZ Lubiatów PGNiG S.A.
7. Rozruch instalacji SCR przy bloku K-5 w El. Kozienice. Termall/ Ragako S.A.
8. Rozruch Nowej Elektrociepłowni  w ZAK. Energotherm Rozruch/Rafako S.A.
9. Pomiary specjalistyczne w ochronie antykorozyjnej PBG oil&gas / Gaz System Tarnów
10. Naprawa izolacji na gazociągu w/c na przekroczeniach rzek i cieków Gaz System Poznań
11. Usunięcie usterek gwarancyjnych LMG. PBG S.A.
12. Badania diagnostyczne walczaka kotła nr 1 w Soda Polska Ciech SA (EC Inowrocław) Energotech Sp. z o.o.
13. Badanie diagnostyczne elementów ciśnienowych K-5 Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Pobierz prezentację:

Szukaj w serwisie