_DSC9214

O nas

RAFAKO Engineering Sp. z o.o. powstała aby sprostać wymogom coraz prężniej rozwijającego się rynku usług serwisowych i zajmuje się kompleksowym serwisem instalacji z branż oil & gas, energetycznej oraz ochrony środowiska. Spółka czerpie z bogatego doświadczenia i pracowników firm od lat działających na rynku sektora energetycznego, paliw i budownictwa tj. RAFAKO SA oraz PBG oil & gas. Obecnie RAFAKO Engineering dysponuje potencjałem 144 osób.

Oferty dla klientów docelowych są opracowywane w taki sposób, aby obejmowały wszystkie najważniejsze zagadnienia, po to żeby nie tylko usunąć usterkę ale zapewnić długi i bezproblemowy okres eksploatacji instalacji/obiektu oraz zmniejszenie kosztów klienta końcowego.

Jakość usług zapewniają przyznane spółce certyfikaty PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz BS OHSAS 18001:2007

Zakres oferowanych prac obejmuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny a także remonty, modernizację i rozruch  obiektów sektora energetycznego, oil & gas i ochrony środowiska. Świadczymy również usługi dostaw i montażu części zamiennych.

Rafał Damasiewicz – Prezes Zarządu

Przemysław Szkudlarczyk – Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Świzik – Wiceprezes Zarządu

• Finanse i Administracja

Maria Manowska – Prokurent, Dyrektor Pionu Ekonomicznego
maria.manowska@eng.rafako.com.pl
tel. +48 696 914 022

• Serwis

Bogusław Kowalski – Dyrektor Pionu Serwisu Energetyki
boguslaw.kowalski@eng.rafako.com.pl
tel. +48 602 419 087

Mariusz Przybylski – Dyrektor Pionu Serwisu Oil & Gas
mariusz.przybylski@eng.rafako.com.pl
tel. +48 691 470 129

• Wykonawstwo

Radosław Czarny-Kropiwnicki – Dyrektor ds. Budownictwa Przemysłowego
Radoslaw.Czarny-Kropiwnicki@eng.rafako.com.pl
tel. +48 882 353 076

Romuald Czwojdrak – Dyrektor Pionu Technicznego
Romuald.Czwojdrak@eng.rafako.com.pl
tel. +48 605 470 559

Marek Dzieciuchowicz – Dyrektor Pionu Eksploatacji i Serwisu Rurociągów
Marek.Dzieciuchowicz@eng.rafako.com.pl
tel. +48 601 746 507

• Rozruchy

Mirosław Zając – Dyrektor ds. Rozruchów
miroslaw.zajac@eng.rafako.com.pl
tel. +48 728 370 624

• Laboratorium

Marek Koenig – Dyrektor Pionu Laboratorium Badań Nieniszczących
marek.koenig@eng.rafako.com.pl
tel. +48 605 265 068

• Ofertowanie

Andrzej Kwaśniewski - Prokurent, Dyrektor Pionu Przygotowania Kontraktów
andrzej.kwasniewski@eng.rafako.com.pl
tel. +48 605 470 552

Jakość, Bezpieczeństwo, Zdrowie, Środowisko

Firma Rafako Engineering wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania obejmujący system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dodatkowo posiada certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnictwie oraz Zakładową Kontrolę Produkcji.

Pobierz certyfikaty:

 • certyfikat ISO 9001, ISO 14001

 • certyfikat BS OHSAS 18001

 • certyfikat ISO 3834-2

 • ZKP

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania firma w pełni realizuje swoje cele miedzy innymi:

 • ciągłe doskonalenie jakości realizowanych usług i dostarczanych produktów swoim Klientom;
 • dbanie o środowisko naturalne podczas realizacji naszych inwestycji;
 • zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom.
Zaangażowanie Zarządu w realizację misji i strategii Spółki zadeklarowane zostało w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, jak również w Polityce Jakości, Środowiska i BHP.

Pobierz polityki:

 • - Jakości, środowiska i BHP

 • - Zintegrowanego Systemu ZarzadzaniaFirma Rafako Engineering posiada również Laboratorium Badań Nieniszczących posiadające świadectwo uznania laboratorium nr LBU-013/19-16 w zakresie badań:

 • wizualnych
 • penetracyjnych
 • magnetyczno-proszkowych
 • ultradźwiękowych
 • radiologicznych
 • pomiaru zawartości ferrytu
 • pomiar twardości metali
 • badań szczelności
 • badań chemicznych metodą spektrometrii rentgenowskiej

  Pobierz świadectwo uznania laboratorium :
Firma Rafako Engineering posiada również uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego:

 • do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz zbiorników stałych ciśnieniowych.

  Pobierz uprawnienia:

 • do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

  Pobierz uprawnienia:

 • do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

  Pobierz uprawnienia:

 • do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych oraz zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.

  Pobierz uprawnienia:

Szukaj w serwisie